אגף פיתוח כלכלי

מטרות האגף

הרחבת ישובים
קידום וטיפול בצמיחה הדמוגרפית על כל היבטיה. קידום הרחבות קהילתיות ובני – ביתך בישובי המועצה.
פיתוח כלכלי
קידום הפיתוח העסקי ופרויקטים כלכליים במרחב המועצה האזורית עמק הירדן.
חיזוק ופיתוח מקורות תעסוקה בחקלאות ובתיירות. הפעלת החברה לפיתוח עמק הירדן . עידוד יזמים לפיתוח עסקים באזור

מבנה אירגוני של האגף

""

פעילות האגף

החברה לפיתוח עמק הירדן

הרחבת ישובים

מהנדס המועצה

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

רפורמה/פטור מהיתר

רישוי עסקים

ועדה חקלאית

תיירות

יזמות

פיתוח עסקי

דואר/משרד הפנים

בית ספר לטרקטורים