אגף תפעול

מטרות האגף

"אם אין קמח אין תורה" מסכת אבות משנה יז'

אגף התפעול מספק את התשתיות והבסיס לעבודת המועצה כולה .
תקשוב וחשמל, כבישים ומדרכות, ביטחון ופיקוח, עיתונות, איכות סביבה ותברואה, תחבורה והיסעים, נוי ומים, ועוד .
בשנת העבודה 2005 החלטנו לשים בראש מעינינו את המטרות הבאות:

  1. לספק שרות העונה על צרכי הישובים ובכפוף לנוהלי המועצה .
  2. להגביר את הקשר וההזדהות של התושבים עם האזור .
  3. לפעול על פי נוהלים וגדרים וגלויים לעובדי המועצה ולתושבים.

אנו מקוים כי אכן נשיג מטרות אלה וכי נוכל להרחיב את יכולתנו לתת מענה לצרכים ההולכים וגדלים של ישובינו המשתנים .

יחידות האגף

איכות סביבה

בטחון ורכש

תחבורה

תקשוב ואינטרנט

שיטור קהילתי

 

בברכה
דודו פרץ
מנכ"ל המועצה