גזברות

זאב זימל
גזבר המועצה
מגורים: קרית טבעון

טלפון: 04-6757602
פקס: 04-6757649
דוא"ל: gizbar@199.ctc-app.com

ענת גריידי
מזכירת הגזבר
מגורים: טבריה
טלפון: 04-6757689
פקס: 04-6757649
דוא"ל: anatg@199.ctc-app.com
מען למכתבים: גזבר המועצה, מ.א. עמק הירדן 15132

יעדי המחלקה ומטרותיה

1. ניהול מערך הכספים מול הבנקים.
2. טפול בתקציבים בלתי רגילים (תב"ר), כולל הגשת
הדוחות לגופים המממנים.
3. הגשת דוחות רבעוניים, ודוחות כספיים שנתיים למשרד הפנים.

טפסים

טפסי גזברות