חופש המידע

הנגשת מידע

באתר הנוכחי ניתן לקבל מסמכים משנת 2013 ואילך, ואילו מסמכים ממועד מוקדם יותר או מסמכים שאינם נמצאים באתר, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה אל ממונה חוק חופש המידע במועצה אזורית עמק הירדן, גב' אפרת מראד טל' 6757601 04 דוא"ל lishca@199.ctc-app.com וזאת בהתאם לחוק חופש המידע.

טופס הסבר לחופש המידע

טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע