טופסי רישוי עסק

מחלקת רישוי עסקים

רני אוחנה

טלפון: 04-6757618
נייד: 050-7221208
פקס: 04-6757642
דוא"ל: rani@199.ctc-app.com
מען למכתבים: רישוי עסקים, מ.א. עמק הירדן, 15132

קבלת קהל: ימים ב , ה' בין השעות:  08:30 – 14:30

 

טפסים להורדה

בקשה לרשיון עסק

חוק רישוי עסקים – להורדה

בקשה לרישיון עסק מסויג – להורדה

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) – להורדה

"חוזר מנכל 2009 לרישוי קייטנות"

 

הודעה חשובה לבעלי עסקים טעוני רישוי בעמק הירדן

בתאריך 01/01/2017 נכנסה לתוקף רפורמה חשובה ברשות הכבאות לעניין רישוי עסקים. הרפורמה מגדירה לראשונה עסקים ברמת סיכון נמוכה המפורטים בצו המצורף כעסקים הרשאים לקבל פטור מאישור כבאות בכפוף להצהרה על עמידה בתנאים מופחתים. בתי עסק העומדים בהוראות הפטור רשאים לחתום על תצהיר (מצורף) בנוכחות עו"ד. תצהיר זה שיוגש לרשות הרישוי במועצה מהווה אישור כבאות לכל דבר ועניין.

יודגש כי רשות הכבאות תבצע ביקורות מדגמיות בבתי עסק שהצהירו על פטור ויבדקו את אמיתות ההצהרה. מחלקת קידום ורישוי עסקים תפנה מיוזמתה לבעלי עסקים קיימים בעמק הירדן העומדים בהוראות הפטור ותנחה את בעלי העסק להמשך התהליך.

לעמוד ההסבר על הפטור בהצהרה של רשות הכבאות: : http://www.102.gov.il/ConstructionNBusiness/BusinessLicensing/Pages/Business_License_deposition_track.aspx

מצורף טופס הצהרה לפטור להורדה.