לשכת ראש המועצה

מזכירות הלשכה:

מיכל כהן – מנהלת הלשכה ראש המועצה

מגורים : חוקוק

טלפון: 04-6757600
פקס: 04-6757641

דוא"ל: michal@199.ctc-app.com
מען למכתבים: לשכת ראש המועצה, מ.א. עמק הירדן 15132

אפרת מראד – מזכירת ראש המועצה

מגורים: טבריה

טלפון: 04-6757695
פקס: 04-6757641

דוא"ל: lishca@199.ctc-app.com