מהנדס המועצה

דוד רודר
טלפון: 04-6757635
נייד: 050-2102533
פקס: 04-6757645
דוא"ל: david@199.ctc-app.com
מען למכתבים: מהנדס המועצה, מ.א. עמק הירדן, 15132

יעדי המחלקה ומטרותיה

הכנה, מעקב, לווי, בקרה ופיקוח על תוכניות אב, תוכניות
פיתוח ותשתית בתחומי המועצה האזורית, ותוכניות מקומיות
לישובים שבמרחב התכנון של המועצה האזורית עמה"י.
קידום תוכניות סטטוריות לישובי המועצה.
שירותי ועדה מקומית לתכנון ובנייה, שירותי מידע תכנוני
לציבור להכנת תוכניות לרשוי.
מעקב בקרה ופיקוח על הבנייה במרחב התכנון המקומי
עמק הירדן.

על סדר היום

* תוכניות הרחבת קהילתיות למשקי עמק הירדן
* קידום תכנון ובנייה של מרכז אזורי וקרית חינוך
באזור צומת אפיקים (צומת ארלוזרוב).

כניסה לדף הועדה לתכנון ובניה