מחלקת חינוך

עפרה פייקוב – מנהלת האגף
מגורים: אשדות יעקב איחוד
טלפון: 04-6757608
נייד: 050-5656037
פקס: 04-6757693

דוא"ל: chinuch_head@199.ctc-app.com

מען למכתבים: אגף החינוך, מ.א. עמק הירדן, 15132

ערן שגיא – מנהל אירגוני
מגורים: אשדות מאוחד

טלפון: 04-6757644
נייד: 050-8199797
פקס: 04-6757693

דוא"ל: eran@199.ctc-app.com
ניצה כהן – מזכירת האגף
מגורים: אשדות איחוד

טלפון: 04-6757608
פקס: 04-6757693

דוא"ל: chinuch@199.ctc-app.com