שירותי משרד הפנים / דואר

ורד סמית
מגורים: מעגן

טלפון: 04-6757615
פקס: 04-6757694
דוא"ל: doar@199.ctc-app.com

מען למכתבים: תחנת רישום משרד הפנים/דואר, מ.א. עמק הירדן 15132

תחנת רישום משרד הפנים במועצה-חדר מס' 105
התחנה מטפלת בנושאים הבאים:
1. הודעה על שינוי מען.
2..בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין :
א.תעודת לידה .
ב.תמצית רישום.
ג.תעודת פטירה .

הנחיות כלליות
1.השרות ניתן בימים א'-ה' משעה 13.00-ועד 15.00.
2.הפניה במשרדי המועצה מיועדת לכל בקשה שאינה דחופה.
טיפול דחוף יעשה במשרד הפנים בטבריה.
3.הפונה או מגיש הבקשה חייב לבוא באופן אישי ולא ניתן לשלוח נציג או מיופה כח.
4.מומלץ ליצור קשר טלפוני על מנת לקבל הנחיות לגבי הנדרש
ולהצטייד קודם ההגעה.
5. בעת בקשה לשינוי מען – נא הביאו איתכם אישור עדכני ממזכירות היישוב שאליו עברתם.

השירות ניתן בחדר מס' 105 –  04-6757615.

חדר דואר במועצה
בחדר הדואר יישנם תאי הדואר של מחלקות המועצה וכן תאי הדואר של ישובי המועצה, דרכם נשלחים מכתבים לתושבי המועצה וכן תושבי המועצה שולחים מכתבים למועצה.

המלצה לטובת הפונים למשרד הפנים בטבריה