שפ"ח

עדי רוט אסף

טלפון: 04-6709321

פקס: 04-6750452

דוא"ל: shefahjv@gmail.com

מען למכתבים:
שפ"ח
מ.א. עמק הירדן 15132

צוות פסיכולוגים:
עדי רוט אסף
אמירה אלמוג
יעקב רייצ'וק
אמיל אבו סיניה
יוסי אוסדון
נדב שקד
המזכירה: ענת ענבי

יעדי המחלקה ומטרותיה

בהתאם ליעדי אגף שפ"י (שרות פסיכולוגי יעוצי) במשרד החינוך
יעדו המרכזי של השרות הפסיכולוגי החינוכי הוא לתת שרותים
פסיכולוגיים במערכות החינוך של המועצה האזורית עמק הירדן,
תוך שילוב בין חשיבה מערכתית-קהילתית ובין התייחסות לצרכי
הפרט. השרות ניתן כיום לכל מערכות החינוך החל מגיל 4 ועד
סיום בי"ס יסודי. המבנה הארגוני בנוי כך שכל מערכת חינוכית
בעמק מקושרת לאחת הפסיכולוגיות בשרות הפסיכולוגי. השרות
הפסיכולוגי החינוכי הוא גוף יחודי בכך שהוא מהווה גוף מקצועי
הנגיש וזמין לכל איש צוות במערכות החינוך ולכל הורה המעונין בכך.

הנושאים המרכזיים בהם עוסקות הפסיכולוגיות:

ברמת מערכות החינוך:

• יעוץ מערכתי והדרכות לצוותים החינוכיים
• התערבות טיפולית ויעוץ למערכת בהקשר של בעיות
פרטניות של ילדים .
• אבחונים פסיכולוגיים
• הדרכות הורים
• התערבויות בעת מצבי משבר וחירום

ברמת המועצה:

• שותפות בקביעת המדיניות החינוכית הישובית
• השתתפות בועדות שילוב, ועדות השמה, ועדות החלטה על סדר היום
הרחבת שפ"ח עמק הירדן כדי להגדיל את אוכלוסיית היעד
הרחבת השרותים הניתנים ברמה הישובית: מתן השתלמויות
לצוותים חינוכיים וקבוצות הורים

כיצד לפנות:

במידה וברצונכם לפנות אל פסיכולוגית ביה"ס או הגן בו לומד ילדכם,
באפשרותכם לפנות דרך אשת הקשר במערכת החינוך, או לפנות
ישירות אל השרות הפסיכולוגי.

פרוייקט מיוחד בין אגפים:

אנו לומדים לשמור על עצמנו,
אני אחראי על גופי – תוכנית מניעה להתעללות בילדים
השנה כל ילדי עמק הירדן עוברים תוכנית המיועדת לתת להם
כלים ומודעות בנושא חשוב זה. השרות הפסיכולוגי החינוכי
השתתף בתוכנית זו והעביר השתלמות לבתי ספר על פי תוכניות
מניעה של משרד החינוך אל המורים. כמו כן התקיים ערב
להורי כל בתי ספר יסודי בעמק הירדן על מנת להסביר את
התוכנית. על פי בקשת הורים תמצית ההרצאה מופיעה כאן.