שירות לתושב

מועצה אזורית בני שמעון משקיעה משאבים רבים בפיתוח והפעלת מערך רחב ואיכותי של שירותים קהילתיים ומוניציפאליים בכל תחומי החיים.

בבני שמעון, התושב הוא הלקוח והקפדה על איכות השירות הינה "נר לרגלינו".

מרבית השירותים הניתנים לתושבים מסובסדים באופן משמעותי ע"י המועצה ומאידך, תעריפי הארנונה הם מהנמוכים בארץ.

שרות לתושב